Livscykelanalys av framtida batterikemier - höglagringskapacitet utan knappa resurser? LCA batterikemier

Dagens litiumjonbatterier har problemet att de innehåller flera knappa metaller med tillhörande miljöutmaningar. Detta projekt utröner framtida batterikemiers miljö- och resurspåverkan. Den övergripande forskningsfrågan är: Finns det nya batterikemier som både kan leverera nödvändig prestanda och tydligt minska användningen av knappa metaller och miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv jämfört med dagens litiumjonbatterier? För att delvis besvara den frågan kommer livscykelanalyser (LCA) utföras på två av de mest lovande framtida batterikemierna: litium-svavel och fastfasbatterier. Dessutom kommer vi välja ut och undersöka en ytterligare ny batterikemi under projektet och alla kommer jämföras med dagens litiumjonbatterier. Projektteamet består av forskare med stor erfarenhet och kunnighet inom både LCA och batteriforskning. Resultaten kommer guida forskningsfinansiärer gällande vilka batterikemier som bör stödjas och industrin gällande vilka kemier att utveckla och/eller investera i.

Startdatum 2020-07-01
Slutdatum 2024-06-30

Sidansvarig Publicerad: on 25 aug 2021.