Livscykelanalys av elektrifierade fordon

Startdatum 2011-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-12-31
​Projektet går ut på att, med i första hand livscykelanalys (LCA) som verktyg, studera vad elektrifierad framdrift av vägfordon medför för miljöpåverkan. Målet är att utifrån fordonstyp – hybrider, ren eldrift m.m. – samt systemlösning – t.ex. infrastruktur för laddning eller kontinuerlig direkt drift – identifiera risker och fördelar med olika tekniklösningar har, avseende konsekvenser för miljön.
Projektledare
Nyckelord
​Livscykelanalys, LCA, fordon, miljöpåverkan, eldrift, hybrid, konsekvenser, miljö
Projektet är knutet till
  • ​Chalmers energiinitiativ – hybridfordonsgruppen (CEI HEV),
  • Svenskt Hybridfordonscentrum (SHC)
  • Chalmers styrkeområde Energi
​Kapitel 6 i e-boken “System Perspectives on Electromobility

Sidansvarig Publicerad: må 28 okt 2013.