Livscykelanalys (LCA) av slambehandling med fosforåterföring

Se engelsk sida för mer information.

Samarbetande organisationer

  • Uppsala Vatten (Offentlig, Sweden)
  • Käppala (Övriga, Sweden)
  • Gryaab (Privat, Sweden)
  • VA Syd (Privat, Sweden)
  • Syvab (Privat, Sweden)
  • Stockholm Vatten (Privat, Sweden)
Startdatum 2014-12-12
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-04-30

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.