Lindholmen Integrated Mobility Arena (LIMA)

Projektet LIMA (LIndholmen Integrated Mobility Arena) syftar till att använda ny teknik och nya affärsmodeller för att förändra resebeteendet för anställda på olika företag på Lindholmenområdet i Göteborg. Avsikten är att den tjänst, ett exempel på kombinerad mobilitet, som etableras inom projektet ska kunna fortsätta under hållbara kommersiella villkor, även efter att projektfinansieringen är slut.

Förväntningarna är att anställda som deltar i projektet skall minska användandet av egen bil till/från jobbet och utnyttja kollektivtrafik och andra transportmedel för resor inom arbetet. Som en bieffekt av detta borde den totala biltrafiken till och från Lindholmsområdet minska, samt tillgången på parkeringsplatser för besökande bli ett mindre problem. Projektet förväntas också att generera kunskap om tekniska lösningar för Peer-to-Peer (P2P) bildelning, relaterade affärsmodeller, samt policyförändringar för att möjliggöra dessa lösningar.

Projektet kommer initialt att definiera och utveckla de deltjänster som ska implementeras tillsammans med potentiella användare. I projektet skall också teknik utvecklas t.ex. för att möjliggöra bildelning med märkesoberoende nycklar och en dynamisk trafikledningsfunktion mha av AI. Tjänsten kommer att vara tillgänglig för användare våren 2020 och kommer att utvärderas för att bedöma vilken grad av beteendeförändring som tjänsten lyckas uppnå. 

Samarbetande organisationer

 • Ericsson AB (Privat, Sweden)
 • Viscando (Privat, Sweden)
 • Västtrafik (Offentlig, Sweden)
 • Veridict (Privat, Sve)
 • Parkering Göteborg (Offentlig, Sweden)
 • Carmenta (Privat, Sweden)
 • Älvstranden Utveckling (Offentlig, Sweden)
 • SnappCar (Privat, Sweden)
 • Lindholmen science park AB (Privat, Sweden)
 • OKQ8 (Privat, Sweden)
 • SmartResenär (Privat, Sweden)
 • Holmgrens Bil (Privat, Sweden)
 • RISE Research Institutes of Sweden (Forskningsinstitut, Sweden)
 • IUS innovation (Privat, Sweden)
 • Move About (Privat, Sweden)
 • UbiGo Innovation (Privat, Sweden)
Startdatum 2019-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-12-31

Sidansvarig Publicerad: ti 24 mar 2020.