Life cycle assessment of marine fuels

Projektet syftar till att utveckla metoder och verktyg för miljöbedömning av energiförsörjningen inom sjöfarten. För att utvärdera de miljömässiga aspekterna av några av de befintliga och föreslagna bränslena i ett systemperspektiv görs en jämförande livscykelanalys (LCA) av ett antal marina bränslen. Även möjligheten att använda "end-of pipe"-lösningar som skrubber och katalysatorer för att minska utsläppen ses över.

Läs mer om projektet på vår engelska webbplats.

Publicerad: må 12 okt 2015.