Lastbilsarkitektur för funktionalitet i molnet (TrAF-Cloud)

Syfte och mål: Syfte med projektet är att tillhanda en arkitekturell bas för lastbilar som kan effektivt integrera molntjänster, inklusive framtida tredje-parts tjänster. Projektet har som mål att konstruera en gemensam referensarkitektur för både intern och extern arkitektur som möjliggjör sömlös och transparent allokering och exekvering av lastbilsfunktioner. Kärnkomponenter i projektet inkluderar även "failover" mekanismer, så väl som en initial undersökning av framtida ekosystem av lastbilstjänster . Förväntade effekter och resultat: Projektet kommer att skapa och demonstrera en referensplattform som integraterar intern och extern funktionalitet. Användandet av intern beräkningskraft kommer att minska för en specifik klass av applikationer (som kommer att identifieras av projektet) medan att upprätthålla adekvat svarskapacitet med oförändrad eller utökad tjänstekvalitet. Ledtiden för kommer att minska med flera storleksordning för specifi functionality. projektet kommer att demonstrera och evaluera livsdugligheten för ett affärsorienterat ekosystem för transporttjänstelösningar. Upplägg och genomförande: Projektet kommer att köras iterativt och demonstratorer kommer att visas. Projektet kommer att köras i samarbete och synkroniseras med Volvos interna arkitekturaktiviteter.

Samarbetande organisationer

  • Volvo Group (Privat, Sweden)
  • RISE Research Institutes of Sweden (Forskningsinstitut, Sweden)
  • Combitech (Privat, Sweden)
Startdatum 2019-02-25
Slutdatum Projektet är avslutat: 2022-03-31

Sidansvarig Publicerad: on 08 apr 2020.