Lågskogsbruk - biobränsleproduktion i samklang med miljömål

Detta pilotprojekt utreder möjligheten att i Sverige producera biomassa genom skottskogsbruk och hamling – lågskogsbruk – på marker som idag sällan utnyttjas för bränsleproduktion. Det kan medföra en stor positiv effekt på biologisk mångfald, vilket innebär att konflikten mellan biobränsleproduktion och bevarandeaspekter undviks. Under ett år belyses lågskogsbrukets potential. Bland annat analyseras produktion, effekter på biologisk mångfald, systemaspekter, och ekonomiska förutsättningar. Det ger underlag för ett eventuellt fullskaligt projekt

Samarbetande organisationer

  • Naturskyddsföreningen (Non profit, Sweden)
  • Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2011-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2013-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.