LIMEX, Innovativ membranextraktion av Litium från uttjänta Litium-jon batterier

LIMEX -projektet syftar till att skapa en ny hållbar återvinningsprocess i industriell skala för återvinning av litium och andra metaller från laddningsbara litiumjonbatterier (LIBs). Målet är att utveckla en process som baseras på membranteknik för att skapa en kompakt återvinningsenhet med få rörliga delar. Den kemiska processen designas så att man undviker avfall och reducerar olycksrisker som brand, läckage eller andra skadliga konsekvenser av processen.

Det förväntas att nya kemiska reagenser utvecklas för återvinning av litium, vilka kan användas både för återvinning och i analytisk verksamhet. Med en bra återvinningsprocess för litiumjonbatterier reduceras avfallsmängden, samtidigt som återanvändning av litium och andra värdefulla metaller kan öka. Behovet av nya litiumgruvor minskas vilket främjar miljövärden eftersom gruvdrift ofta har en negativ miljöpåverkan.

Startdatum 2019-09-01
Slutdatum 2022-08-31

Sidansvarig Publicerad: fr 10 jul 2020.