LIGHTer doktorandnätverk

Syfte och mål
LIGHTer PhD network skall möjliggöra utbildning av doktorer inom discipliner relevanta för lättvikt och som kan möjliggöra stora framtida tekniksprång. Nätverksaktiviteterna omfattas av en gemensam grundkurs, kärnkurser, workshops inom nätverket och en årlig doktorandkonferens som samordnas med andra LIGHTer-aktiviteter. Denna del av projektet har haft som mål att utveckla och etablera LIGHTer PhD network. De mål som har satt upp har uppfyllts. Nätverket omfattar idag 62 forskarstuderande från hela landet.

Resultat och förväntade effekter
LIGHTer PhD network är planerat för att under en två-årsperiod rekrytera 20 doktorander per år. Under förrutsättningar att en långsiktig finansiering kan erhållas så kommer målet att 100 doktorer inom lättviktsteknologier att utbildas under en 10-årsperiod att uppfyllas.

Upplägg och genomförande
Två gemensamma aktiviteter genomförs varje år för att alla doktorander ska kunna träffas regelbundet vid sidan av grundkursen i lättviktsteknologier. Grundkursen har fullgjorts av 35 doktorander. Fjärde omgången har 16 nya deltagare. Kursen medför att deltagarna får ett brett akademiskt och industriellt perspektiv på lättviktsteknologi. Kursenkäterna visar att målen uppfylls och att deltagarna fått erfarenheter och kontakter som kommer att gynna deras egen utveckling och projekt.

Samarbetande organisationer

  • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) (Akademisk, Sweden)
  • Luleå tekniska universitet (Akademisk, Sweden)
  • RISE Research Institutes of Sweden (Forskningsinstitut, Sweden)
Startdatum 2019-03-15
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-03-14

Sidansvarig Publicerad: fr 15 jan 2021.