Logistics for life

Startdatum 2010-10-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2012-06-30
Logistics for Life samlar ledande logistikföretag, teknikleverantörer och forskningsorganisationer som arbetar med innovativa IKT-lösningar för att säkerställa långsiktig hållbarhet i logistikbranschen genom att öka sin operativa effektivitet.
Logistics for Life kommer att driva europeiska IKT för transportforskning i riktning mot att göra den logistiska verksamheten mer effektiv och därmed mer miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar. Ökad säkerhet för vägar i tätort, logistisk energieffektivitet och att minska CO2-utsläppen är fokusområden för projektet.
 
Konsortiet består av 19 partners inklusive globala ledare inom logistik, fordon och teknik tillverkning, IT-företag och forskningsorganisationer som representerar några av de viktigaste initiativen och forskningsprojekten inom området.
 
Syftet är att uppnå följande:1) ett tvärvetenskapligt nätverk som bedriver effektivitetsrelaterade initiativ inom EU, internationella eller industriella program, 2) en referensram som förbinder intressenternas krav på energieffektivitet till hållbart strategiska mål och till relevanta IKT-lösningar, 3) en strategisk färdplan för genomförande av IKT-lösningar, 4) samordnad spridning och 5) en gemensam arbetsplattform för användare och forskare inom IKT-området logistik.
 
EUs sjunde ramprogram

Sidansvarig Publicerad: to 30 jan 2014.