Kvartersnära minikretsloppsparker och återbrikscentraler

Projektet är ett innovationsprojekt som syftar till att ta fram kunskap om hur minikretsloppsparker kan fungera som mötesplatser och lärcenter för att ge möjlighet till återbruk, återvinning av farligt avfall, delandepooler, reparation och kreativt återbruk. Under projektet utvecklas, testas och utvärderas fyra kvartersnära minikretsloppsparker och återbrukscentraler i fyra stadsdelar med socioekonomiska skillnader och olika förutsättningar i Göteborg. Verksamheternas innehåll ska växa fram genom medskapande med finansiärer, tjänstemän och berörda invånare. Projektet kan ta fram värdefull kunskap kring kvartersnära minikretsloppsparker och återbruk, vilket är viktigt för att liknande satsningar ska kunna göras på andra platser.

Samarbetande organisationer

  • Göteborgs stads bostads AB (Offentlig, Sweden)
  • Familjebostäder i Göteborg (Offentlig, Sweden)
  • Göteborgs Stad (Offentlig, Sweden)
  • Hyresgästföreningen (Övriga, Sweden)
Startdatum 2017-06-30
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-06-30

Sidansvarig Publicerad: to 28 jun 2018.