Kvantitativ uthållighetsbedömning för politiska styrmedel

Kortfattad projektbeskrivning: I samarbete med University of New South Wales ger KMV råd till Naturvårdsverket i Victoria, Australien.  Huvudmålet är att gemensamt öka den vetenskapliga kompetensen inom uthållighetsbedömning vilket tillåter bättre utvärderingsprocesser inom miljöstyrning.  Detta inkluderar bl a granskning av livscykelanalyser och utveckling av en process för bedömning av förorenade områden. 

Sidansvarig Publicerad: må 26 nov 2018.