Kringfartslogistik - effektivt utnyttjande av infrastrukturen (förstudie)

Syftet med denna förstudie är att undersöka potentialen av en effektivisering av in- och kringfartslogistiken för godstrafik, för att i förlängningen även göra fullskaliga demonstrationer. Huvudmålet med projektet är att undersöka om samhällsnyttan kan ökas genom prioritering av samhällsnyttig godstrafik samt öka den generella kunskapen om kringfartslogistikens betydelse i logistikinfrastrukturen.

Samarbetande organisationer

  • Lindholmen science park AB (Privat, Sweden)
  • Volvo Group (Privat, Sweden)
  • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) (Akademisk, Sweden)
  • Schenker (Privat, Sweden)
Startdatum 2015-02-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2015-12-31

Finansieras av

  • VINNOVA (Offentlig, Sweden)

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.