Kreativ och systematisk innovationsledning med Set-Based Innovation

Projektets syfte är att paketera en införandemetod för innovationsledningsmodellen SBI. Vi vill göra detta genom att basera arbetet på publicerade vetenskapliga artiklar och publicerade doktorsavhandlingar inom området. Vi avser att förpacka resultaten så att svenska företag kan använda metoden att förbättra sin innovationsförmåga vad avser bla. ledning och organisering av innovation. Swerea, genom Produktionslyftet och andra projekt inom SME support som tex. Industriell Dynamik , kommer att utgöra en intermediär och IUC Dalarna kommer att vara den andra.

Förväntade effekter och resultat
Den produktutvecklande industrin kommer att få lättanvända mallar och verktyg för att leda innovationsarbetet och för att minimera risker och optimera resultatet. Speciellt viktigt är detta när det gäller nyskapande och användning av ny teknik. Här kommer verktyg för att utforska lösningsrymden för att förstå användaren behov och teknikens möjligheter att ge ökad innovationsförmåga. Genom långsiktigt verkande intermediära aktörer kommer ett stort antal företag att nås med den tänkta insatsen. Ett exempel är Produktionslyftet som drivs av Swerea iVF.


Planerat upplägg och genomförande
Metoden består av följande steg: 1. Harmonisera information och kunskap om Set-Based innovation 2. Uppföljning av användningen på de referensföretag som har erfarenhet av metoden 3. Uppdateras metoden genom att lägga till erfarenheter från referensföretagen. 4. Test av metoden hos de referensföretag med intermediärer närvarande 5. Uppföljning på hållbarhetsaspekter 6. Resultatsammanställning 7. Test av metoden av en intermediär hos ett referensföretag 8. Rapportering, öppet seminarium och slutlig förpackning

Samarbetande organisationer

  • Swerea IVF AB (Privat, Sweden)
  • IUC Dalarna (Övriga, Sweden)
Startdatum 2016-11-21
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-06-30

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.