Korrelation mellan extraktionsmetod och fysikal-kemiska egenskaper av arabinoxylan från vetekli

Syfte och mål: Projektets mål är i) att förstå effekten av extraktionsmetoder av arabinoxylan från vetekli på deras fysiska konformation. ii) att öka kunskapen bland unga forskare och industriella partners om hur neutrontekniker kan användas och stråltid kan erhållas. iii) att starta samverkansprojekt med internationella experter inom neutronspridning. Förväntade effekter och resultat: Vetekli är en viktig agroindustriell biprodukt som produceras under torrmalning av vanligt vete till mjöl. Vetekli innehåller en stor mängd polymerer som kan användas i livsmedel eller som material. Projektet kommer att möjliggöra en ökad förståelse för effekten av extraktionsprocessen på arabinoxylan-funktionalitet och i framtiden dess inverkan på mer komplexa produkter samt ökad användning av spridningstekniker. Upplägg och genomförande: Arabinoxylan kommer att extraheras genom olika processer. Det extraherade materialet kommer att analyseras kemiskt och dess reologiska egenskaper definieras. Beamtime-experiment kommer att utformas i samarbete med internationella experter och dess spridningsdata kommer att korreleras med kemisk sammansättning och fysisk beteende hos den extraherade AX.

Startdatum 2019-10-15
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-10-31

Sidansvarig Publicerad: sö 10 maj 2020.