Koordinering för Resurssmarta industriella processer, fas 1

Syftet med detta projekt är att koordinera/underlätta igångsättningen av Bioinnovationsatsningen "Resurssmarta industriella processer, fas 1". Målen är att det finns ett sammanhållet programpaket med doktorand- och postdocprojekt, vidare att ledningsfunktioner är på plats senast hösten 2021. Även att ett kursprogram för doktoranderna har tagits fram (även postdocarna skall kunna gå kurserna).

Startdatum 2020-11-05
Slutdatum Projektet är avslutat: 2021-10-31

Sidansvarig Publicerad: lö 10 apr 2021.