Konstruktion för återtillverkning genom effektiv användning av produktlivscykeldata (KEAP)

Få produkter är idag utformade för återtillverkning. KEAP syftar till att utveckla metoder för hur tillverkande företag bör utforma sina produkter för återtillverkning. Projektet går ut på att effektivt använda data från produktens livscykel för att stödja konstruktörers framtagning av produkter som är bra ur ett återtillverkningsperspektiv, men även ur ett livscykelperspektiv. Informationen från produktlivscykeln är vital för konstruktörer för att kunna förbättra nästa generation av produkter. Målet med KEAP är att uppnå produkter som är utformade för återtillverkning.

Samarbetande organisationer

  • Linköpings universitet (Akademisk, Sweden)
  • Inrego (Privat, Sweden)
  • Tetra Pak Technical Service (Privat, Sweden)
  • Toyota Material Handling Sweden (Privat, Sweden)
  • UBD Cleantech (Privat, Sweden)
Startdatum 2013-10-16
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-06-30

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.