Kongsberg University Technology Centre in Computational Hydrodynamics

Propeller

Centrat stöder Kongsberg Maritime med forskning och utveckling kring användandet av simuleringsverktyg för den hydrodynamiska designen hos deras propulsionssystem och fartyg. Både grundläggande forskning, syftande till att utveckla kunskap om den fysik som styr och begränsar en design, samt tillämpad forskning, syftande till att förbättra ingenjörernas verktyg, bedrivs inom centrat. Förbättrade designer kännetecknas av förbättrad verkningsgrad, och därmed minskade utsläpp, minskade bullernivåer både på fartyget och i land, minskade produktionskostnader och förbättrad livslängd.

Centrat grundades som ett Rolls-Royce UTC 2002, med ett fortsatt samarbete med Kongsberg Maritime när Solls-Royce sålde sin marina verksamhet. UTC:t utgör en del Kongsberg Maritimes strategi för ett långsiktigt samarbete med utvalda universitet och ger företaget en nära kontakt med världsledande akademiska säten.


Projektstart: 2002
Projektslut: Inte fastställt

Sidansvarig Publicerad: ti 03 maj 2022.