Konceptutveckling av Direkta Sjöfartsskyttlar

Som ett steg på vägen för att vidareutveckla sjöfartens viktiga roll i ett framtida transportsystem med höga krav på effektivitet, hållbarhet och ekonomisk stabilitet föreslås ett forskningsprojekt med fokus på direkta sjöfartsskyttlar. Projektets huvudidé är att utveckla ett koncept med tidsbundna och tillförlitliga sjöfartslinjer för främst containertransport på dags- eller veckobasis mellan ett antal hamnar och en huvudhamn. Sjöfartsskyttlarna skall erbjuda transportköparen ett tydligt annorlunda alternativ till dagens feedertrafik och mer påminna om de godspendlar med järnväg som mycket framgångsrikt byggts upp under det senaste decenniet i Sverige. Avsikten är att skyttlarna skall vara en integrerad del i en längre transportkedja, t.ex. landtransport – sjöfartsskyttel – transocean sjötransport, etc. och vice versa. På så sätt kan transportkunderna få en bättre global tillgång till deras marknader och en möjlighet att bättre planera sina transporter. Eftersom konceptet bygger på ytterligare ett sjöfartsben ställs nya och specifika krav på att både teoretiskt och praktiskt/marknadsmässigt identifiera möjliga och tillförlitliga lösningar i ett integrerat och tidsstyrt system.

Samarbetande organisationer

  • Göteborgs universitet (Akademisk, Sweden)
  • Göteborgs universitet (Utgivare, Sweden)
  • IVL Svenska Miljöinstitutet (Forskningsinstitut, Sweden)
Startdatum 2012-12-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2013-12-31

Sidansvarig Publicerad: ti 17 mar 2020.