Komprimering av förberäknad belysningsinformation

Se engelsk sida för mer information.

Startdatum 2018-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2021-12-31

Sidansvarig Publicerad: ti 18 jan 2022.