Kompakt Millimetervågsbyggsätt för Framtidens Kommunikations- och Sensorsystem (Förstudie)

Utvecklingen mot större antennsystem, millimetervågsfrekvenser och ökad funktionalitet i framtidens kommunikations- och sensor (radar) system skapar stora utmaningar och möjligheter för företag som Ericsson och Saab. Dagens etablerade tillverkningsprocesser och byggsätt är en storleksordning ifrån att klara de krav på storlek, tillverkningskostnad och prestanda som kommer att krävas.

I denna förstudie kommer Ericsson, SAAB och Chalmers att gemensamt undersöka förutsättningarna för ett nytt byggsätt som adresserar kraven i framtidens millimetervågssystem. Det föreslagna byggsättet möjliggör en kompakt och högpresterande integration av gallium-nitrid, kisel CMOS och ball-grid-array-kapsling. Detta öppnar helt nya möjligheter att realisera avancerade millimetervågssystem som kombinerar hög effekt, hög energieffektivitet, hög funktionalitet och låg kostnad med en liten storlek.

Förstudien och det efterföljande projektet utnyttjar parternas unika bakgrund inom integrerade gallium-nitrid-processer med hög uteffekt (Chalmers), produktionsprocesser på millimetervågsfrekvenser (Ericsson) och avancerade byggsätt för stora antennsystem (Saab).

Resultaten från projektet är av centralt betydelse för den långsiktiga konkurrenskraften hos svensk basindustri inom trådlös kommunikations- och säkerhetsområdena. Den stora potentialen i det föreslagna byggsättet gör att projektet samtidigt lägger grunden för helt nya tillämpningsområden inom t.ex. industriell tillverkning, sjukvård och rymd.

Samarbetande organisationer

  • Ericsson AB (Privat, Sweden)
  • Saab (Privat, Sweden)
Startdatum 2016-11-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-02-28

Sidansvarig Publicerad: to 14 jan 2021.