Förtroende och kreativitet i produktutveckling

Startdatum 2007-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2012-12-31
Forskningsprojektet ”Förtroende och kreativitet i produktutveckling” studerar på en övergripande nivå hur effektivitet kan kombineras med långsiktig och uthållig innovationsförmåga. I forskningsprojektet återfinns forskare vid Handelshögskolan i Stockholm, Chalmers tekniska högskola i Göteborg, samt IPF vid Uppsala Universitet och finansiering har erhållits från VINNOVA, Volvo Construction Equipment, samt AstraZeneca. I projektet återfinns olika delstudier, bl.a. hur lean implementeras i FoU, utan att kreativitet försvinner.

Ett fokus är på rollen och betydelsen av förtroende i produktutveckling – såväl vid samarbeten internt i organisationen, men även i relation till externa aktörer så som exempelvis leverantörer. I samarbeten där en ny produkt skall utvecklas och ett strategiskt försprång frambringas, är förtroende centralt. Forskning visar att i samarbeten där förtroendet är starkt, verkar parterna tillsammans istället för mot varandra.  De utbyter kunskap och information, istället för att hålla på sig och sitt. De är mer benägna att tala om för varandra när de gjort fel, istället för att vänta tills felet är för stort och kostsamt för att åtgärda. Kort sagt, förtroende är avgörande för att få till stånd kunskapsutbyte och öppenhet och därmed en innovation.  

VINNOVA m.fl.

Handelshögskolan i Stockholm:
Anders Richtnér, Anna Brattström, Pär Åhlström

Uppsala universitet:
Ulla Söderberg

Sidansvarig Publicerad: on 29 jan 2014.