Know-Me

Know-ME projektet kommer att upprätta ett nätverk för excellens i Europa genom att integrera erfarenheter från ledande maritima forsknings-och utbildningsinstitutioner.

Läs mer om projektet på vår engelska webbplats

Programmål
  • Imaging - skapa en modern bild av sjöfarten i Europa.
  • Forskning - för att stärka de mänskliga faktorerna inom sjöfarten.
  • Utbildning och karriärplanering för yrkesgrupper till land och till sjöss.
  • Genomgång av utbildningspolitiken och praxis ur ett internationellt perspektiv.
  • EU-portal för karriärplanering och utveckling, e-utbildning.
Chalmersmål
  • Identifiera uppfattningar om och attityder till sjöfartsnäringen bland externa målgrupper.
  • Undersöka om synen på arbeten funktioner skulle kunna utvidgas till att omfatta flexiblare regler för arbetets utförande ombord på fartyg.
  • Att föreslå en modell för en alternativ besättningsoptimering som kan tillämpas på ett eller flera fartyg under en begränsad period.
  • Betydelsen av den mänskliga faktorn i form av kunskapsöverföring, kvalitet i arbetslivet, och överföring av kompetens under en karriär.
Samarbetspartners
Chalmers Tekniska Högskola, Margareta Lützhöft, Margareta Ljung, Karin Nodin, Johan Hartler
Hochschule Bremen, Tyskland
Jacobs University Bremen GGMBH, Tyskland
Fachhochschule Lübeck, Tyskland
Høgskolen i Molde, Norge
IVL Svenska miljöinstitutet AB
Göteborgs universitet
Edinburgh Napier University, England
University of the Aegean-Forskningsavdelning. Grekland
Universiteit Antwerpen, Belgien
Ralf Duckert – DSN analysen & strategien kooperationsmanagement, Tyskland

EU:s 7:e ramprogram.

Publicerad: må 12 okt 2015.