Klorid- och fukttransport i betong

Startdatum 2009-06-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2014-06-01
Projektet utgångspunkt är beständighet av betongkonstruktioner med avseende på armeringskorrosion. En flerskalig beräkningsmodel av betong ska utvecklas där betongens starkt heterogena struktur på mesonivå beaktas.
 
Beräkningsverktyget som utvecklas bygger på ” Concurrent Computational Multiscale modeling, CCMM”, vilket innebär att materialegenskaperna (relativ fuktighet och kloridjonskoncentration i cement porerna) på mesonivå i betongen bestäms genom homogenisering som sker samtidigt som beräkningarna görs.
 
Projektet genomförs vid Avdelningen för konstruktionsteknik, forskargruppen Betongbyggnad samt i samarbete med Institutionen för tillämpad mekanik, Avdelningen Material- och beräkningsmekanik.
 
 
Nyckelord: Flerskaligmodellering, FEM, diffusion, homogenisering
Projektdeltagare

Projektledare
Karin Lundgren

Deltagare
Karin Lundgren
Fredrik Larsson
Kenneth Runesson

Kontaktperson
Filip Nilenius

​Vetenskapsrådet

Sidansvarig Publicerad: fr 19 aug 2016.