Kartläggning av hjärnskakningar inom svensk ishockey, videoanalys, blodprovsdata och konsekvenser

Syftet med projektstudien är att kartlägga när och hur hjärnskakningar uppstår i svenska ishockeyligan (SHL) och beskriva vilka av dessa som leder till en hjärnskakning med kortvariga symptom respektive vilka som leder till bestående hjärnskador.

Studien stöds av svenska ishockeyförbundet och SHL. Studien ger en unik möjlighet att över tid foölja spelare i SHL som fått hjärnskakning. Ishockey ar en kontaktsport med hög skaderisk. Hjärnskakningar har under de senaste åren okat och detta har medfört att flera spelare har tvingas till längre speluppehåall. Vidare ökar risken att fler drabbas av degenerativa tillstånd i hjärnan som en följd av skadan. För att minska risken för dessa
skador ar det viktigt att kartlägga hur dessa uppkommer.

Samarbetande organisationer

  • Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) (Akademisk, Sweden)
  • Luleå tekniska universitet (Akademisk, Sweden)
  • Göteborgs universitet (Akademisk, Sweden)
  • Göteborgs universitet (Utgivare, Sweden)
  • Folksams forskningsstiftelse (Non profit, Sweden)
Startdatum 2017-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-12-31

Publicerad: lö 23 nov 2019.