Logga KOMPIS

KOmbinerad Mobilitet-ImPlementering i Sverige - KOMPIS

Syftet med projektet är att stödja framväxten av kombinerad mobilitet (eller

Mobilitet som tjänst - MaaS) genom att skapa gynnsamma förutsättningar och minska barriärer för utveckling och implementation av tjänster som bidrar till uppfyllelse av de svenska transportpolitiska målen. Design & Human Factors är ansvariga för arbetspaketet "Effekter och Konsekvenser". Ett ramverk och relevanta indikatorer skall utformas för att kunna bedöma effekterna av MaaS map miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet.

Samarbetande organisationer

  • Samtrafiken (Privat, Sweden)
  • RISE Research Institutes of Sweden (Forskningsinstitut, Sweden)
  • Västra Götalandsregionen (Offentlig, Sweden)
  • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) (Akademisk, Sweden)
  • Västtrafik (Offentlig, Sweden)
Startdatum 2017-05-04
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-12-31

Sidansvarig Publicerad: on 23 jun 2021.