Inverkan av mekaniska och elektrokemiska processer på kolfibrer i strukturella kompositbatterier

Projekt syftar till att studera strukturella batterier med nära-atomisk upplösning genom att använda avancerad in situ mikroskopi och kopplad korrelativ mikroskopi för att skapa förståelse kring kopplingen mellan struktur och prestanda. Energimyndigheten bedömer att forskningsområdet har god potential att bidra till ett förnybart energisystem och ett resurseffektivt samhälle.

Startdatum 2019-01-01
Slutdatum 2023-12-31

Sidansvarig Publicerad: lö 20 jul 2019.