Intermediärers roller i omställningen till ett hållbart energisystem

Investeringar i förnybar elproduktion drabbas ofta av problem med finansiering, tillstånd, kunskap om tekniken med mera. I projektet studerar forskare vid Chalmers och Linköpings universitet hur olika slags mellanhänder, såsom konsultbolag och branschorganisationer, kan bidra till att lösa sådana problem och därigenom underlätta och förbättra investeringarna. Projektet ska bidra med ett vetenskapligt underlag för utformning av energipolitiska styrmedel riktade mot förnybar elproduktion.

Samarbetande organisationer

  • Linköpings universitet (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2015-09-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.