Integrerad kvalitetssäkring och automatiserad kvalitetskontroll i komplexa projekt

Se engelsk sida för mer information.

Samarbetande organisationer

  • Norconsult AB (Privat, Sweden)
  • Trimble (Privat, Sweden)
  • SWECO (Privat, Sweden)
  • Trafikverket (Offentlig, Sweden)
Startdatum 2020-08-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2022-03-31

Sidansvarig Publicerad: lö 11 jul 2020.