Integrated analytics for advanced machinery

Syfte och mål
Projektets syfte och mål är att genom integrerad metrologi och analys öka resursutnyttjande graden av avancerade tillverkningsmaskiner och möjliggöra prediktering och optimering av systemprestanda.

Förväntade effekter och resultat
Förutom de direkta projektresultaten är IAM-projektets övergripande effektmål att stimulera ytterligare aktiviteter relaterade till ökad resurseffektivisering, ökad flexibilitet och produktivitet genom implementering och integrering av smarta sensorsystem och analysmetoder av de stora dataseten som genereras av sådana system. Projektet syftar till att involvera fler människor och stimulera ytterligare digitaliseringsprojekt bland konsortiemedlemmarna och andra organisationer som deltar i resutatspridningen.

Planerat upplägg och genomförande
Konsortiet länkar samman erfarna forsknings- och industripartner med stor kompetens inom nyckelområdena informationsteknologi och maskinsystem: givare- och dataöverföringssystem (SPM Instrument), avancerade verktygsmaskiner (Modig Machine Tool), tillverkningssystem (AB Volvo, GKN Aerospace och Volvo Personvagnar). Forskningspartnerna Kungl. Tekniska högskolan (projektkoordinator) och Chalmers tekniska högskola är två av Sveriges ledande forskningsutförare inom området med ansvaret för att utbilda nästa generations ingenjörer.

Samarbetande organisationer

  • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2019-04-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2022-03-31

Sidansvarig Publicerad: lö 30 maj 2020.