Innovativ pulverbaserad tillverkning av kugghjul med höga prestanda (HIPGEAR)

Starka drivkrafter finns mot högre prestanda hos kugghjul som klarar högre motoreffekter eller mer kompakta byggsätt för transmissioner. Detta projekt föreslår en innovativ pulvermetallurgiskt baserad tillverkningsteknik som leder till höga prestanda för kugghjul, lite materialspill och mindre formförändringar vid härdning och har samtidigt kostnader i nivå med konventionell tillverkningsteknik. Tekniken ger heltäta kugghjul vilket möjliggör de goda egenskaperna. Projektet stärker den världsledande svenska industrin för lastfordon och pulverteknologi genom att utveckla en innovativ teknik för nyckelkomponenten kugghjul. Den nya teknologin kommer möjliggöra bättre prestanda, lägre vikt och bättre materialutnyttjande. Projektet ger optimerade material och tillverkningsprocesser vilka demonstreras för en industriell komponent. I projektet optimeras pressning/sintring/HIP-ning för kugghjul för lastfordon. Ett demonstratorhjul väljs ut. Sätthärdning och slutbearbetning av de HIPade kugghjulen studeras liksom prestanda och ekonomi. Parallellt med metodutvecklingen tas planeringsverktyg fram utvalda process-steg. Deltagande parter tränas i den nya teknologin. Resultaten används för tillverkning av transmissioner för lastfordon.

Samarbetande organisationer

  • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) (Akademisk, Sweden)
  • Höganäs (Privat, Sweden)
  • Swepart Transmission AB (Privat, Sweden)
  • Volvo Group (Privat, Sweden)
  • Avure Technologies AB (Privat, Sweden)
  • Swerea (Privat, Sweden)
  • Leax Group AB (Privat, Sweden)
  • Uddeholm (Privat, Sweden)
  • Scania CV AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2014-10-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-03-31

Sidansvarig Publicerad: on 22 dec 2021.