Innovativ komponentteknologi via pulverteknik (Steg 2)

Konkurrenskraftig och hållbar produktion bygger på teknologi med högt förädlingsvärde där denna anpassas till olika behov av produkter och lösningar. Pulverteknik är sådan teknologi där Sverige är världsledande med 25-30% av all framställning av metallpulver och tillgång till tillverkningsmetoder för pulverkomponenter via nyckelaktörer inom industri, universitet och institut. Syftet med projektet är att föra samman existerande och/eller modifierad pulverteknologi med fokus på produkter inom flyg, fordon och avancerade energitillämpningar. Inom projektet utvecklas tekniker kring HIP och additiv tillverkning för dyra material (t ex Ni och Ti) samt ny bearbetningsteknologi. I projektet tas ett samlat grepp kring sintring för PM-stål, MIM samt metal printing. Förarbete kring standardisering adresserar pulverkarakterisering och materialdata.

Samarbetande organisationer

  • Stockholms universitet (Akademisk, Sweden)
  • Mittuniversitetet (Akademisk, Sweden)
  • Avure Technologies AB (Privat, Sweden)
  • Volvo Group (Privat, Sweden)
  • Swerea (Privat, Sweden)
  • AGA Gas AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2014-05-15
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-08-31

Sidansvarig Publicerad: on 16 sep 2020.