Innovationssamarbete mellan små och stora företag

Projektet är utformat som ett erfarenhetsutbyte och lärandeprogram mellan sju svenska storföretag som alla har utvecklat arbetssätt/organisatoriska koncept för att skapa innovationssamarbete med små företag. Lärandeprocessen baseras primärt på heldagsworkshopar som förläggs till respektive storföretag. På förmiddagen presenterar värdföretaget sin ansats, berättar om vad man lyckats uppnå och hur detta gått till – samt lyfter fram de utmaningar som man fortfarande ser framför sig. De andra företagen kan därefter komma med feedback och förbättringsförslag. Processen är samtidigt en lärprocess för de andra deltagande företagen genom att värdföretaget öppet delar med sig av både sina framgångar och motgångar/fortsatta utmaningar. Forskarnas roll är här att dokumentera erfarenheter/lärdomar för senare användning i projektet och som underlag för publicering och vidare spridning.

Eftermiddagen syftar till att ge ett kompletterande perspektiv som direkt utgår ifrån ett småföretagsperspektiv på innovationssamarbete med stora företag. Därför kommer värdföretaget också att bjuda in 3-4 startups som får göra en kort presentation (pitch) och därefter deltar i en paneldebatt eller i smågruppdiskussioner med fokus på att lyfta fram det lilla företagets behov och perspektiv på samarbete med stora företag.

Parallellt kommer också fyra webinarer att organiseras inom av företagen prioriterade kunskapsområden. Efter sju företagsworkshopar deltar företagen i en summerings- och reflektionsworkshop med syfte att lyfta fram vad vi lärt från processen och vad som kan vara av värde att sprida vidare till andra intressenter i Sverige. Den sista aktiviteten kommer också att inkludera organisationer som har till uppgift att sprida nya arbetssätt och organisationslösningar till sina klienter eller medlemmar.

Samarbetande organisationer

  • Stena Metall AB (Privat, Sweden)
  • Volvo Group (Privat, Sweden)
  • Synerleap powered by ABB (Privat, Sweden)
  • Lantmännen R&D (Privat, Sweden)
  • Ericsson AB (Privat, Sweden)
  • Electrolux (Privat, Sweden)
  • AstraZeneca BioVentureHub AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2017-10-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-11-30

Finansieras av

  • VINNOVA (Offentlig, Sweden)

Sidansvarig Publicerad: lö 01 dec 2018.