Innovationskluster för livscykelperspektivet 2020-2024

Innovationsklustret syftar till att sprida livscykelperspektivet till fler organisationer, samt bidra till ny kunskap i samverkan mellan industri, SMF, akademi, myndigheter och övriga delar av samhället. Energimyndigheten bedömer att en ökad tillämpning av livscykelperspektivet kan bidra till ökad resurseffektivitet i samhället och en hållbar energiomställning.

Startdatum 2020-06-01
Slutdatum 2024-05-31

Sidansvarig Publicerad: on 07 okt 2020.