Innovations- och förnyelseförmåga inom och mellan vårdgivare

Se engelsk sida för mer information.

Startdatum 2015-08-31
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-08-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.