Innovation intermediation and adoption of digital computing by Swedish business

Startdatum 2015-07-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-06-30
​Projektet tar konceptet innovationsintermediärer som utgångspunkt för en historisk studie av integreringen av datateknik i svenska företags praktiker. Att skapa nya sätt att driva företag med hjälp av ny teknolog är sällan en uppgift för ett enskilt företag. Teknikbaserad innovation är en process som är inbäddad i nätverksrelationer och som underlättas av innovationsintermediärer som verkar mellan kunskap och användare och bidrar till att tekniken tas i bruk.

Projektet bygger på sju fallstudier:
Två innovationsintermediärer som spelade en stor roll i den första datoriseringsfasen under 1950-talet: Matematikmaskinnämnden och IDP-gruppen.
Den industriella dynamik och det inflytande som karaktäriserade tre sorters kunskapsintensiva tjänsteföretag: dataservicebyråer, datakonsulter och managementkonsulter. 
Tre datorbaserade innovationsprocesser där intermediärer som Mekanförbundet spelade en nyckelroll: industriell automation, ekonomistyrning och logistik.

Projektet syftar till att:
Bidra till den svenska och internationella förståelsen av företags datoranvändning under stordatorepoken
Ge substans till den utbredda föreställningen om att Sverige är och var en tidig användare av IT.
Ge insikter om den svenska innovationsdynamiken under den fordistiska epoken 
Lägga till en dimension som fokuserar på ideologi och social formande till innovationslitteraturen.
Bidra med en historisk dimension till den internationella forskningen om innovationsintermediärer.

​Handelsbankens forskningsstiftelser

Sidansvarig Publicerad: on 21 okt 2015.