Industriellt Vatten

Syfte och mål: Vårt mål är att tillhandahålla lösningar eller alternativ för att uppnå fullständig återcirkulation eller upparbetning av industriellt vatten, samt genomförande av processer som kan garantera en minimal förbrukning av kemikalier och energi samt avfallsminskning. Förväntade effekter och resultat: Workshoppar med industriparterna kommer organiseras för att identifiera de industriella processer som projektet ska fokusera på. Dessa processer kommer studeras för att bestämma tillgängliga kemikaliefria vattenreningsmetoder, analysmetoder och övervakningssystem. Denna information kommer att ge en värdefull bedömning av problematiken, hur kan den nås och vilka lösningar som kan genomföras. Den kommer också ge information till nya industripartner kring hur ett steg 2-projekt kan byggas upp. Upplägg och genomförande: Två fysiska projektmöten kommer hållas, liksom besök hos projektföretag för fallstudierna. Följande mål måste uppfyllas för en framgångsrik fortsättning i steg 2: Identifiering av systemgränser i industriella processer (teknologier, tekniska lösningar och förutsättningar för in-line övervakning), state-of-the-art inom teknologi och system för rengöring och kontroll av vattenprocessvätskor.

Samarbetande organisationer

  • Swerea (Privat, Sweden)
  • IVL Svenska Miljöinstitutet (Forskningsinstitut, Sweden)
  • RISE Research Institutes of Sweden (Forskningsinstitut, Sweden)
Startdatum 2019-04-03
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-01-03

Sidansvarig Publicerad: to 19 aug 2021.