Industriell process för utvinning av sällsynta jordartsmetaller ur elektronikskrot

Projektets syfte var att utreda grundläggande förutsättningar för att utveckla, driftsätta och kommersialisera en process för utvinning av sällsynta jordartsmetaller ur elektronikskrot. Målet var att ta fram nödvändiga underlag för att bedöma möjligheten att realisera och kommersialisera en industriell process samt ta beslut kring vägval och planera ett nästa steg. De resultat som uppnåtts i projektet har gett en mer solid grund för beslut att fortsätta kommersialiseringsprocessen av den utvecklade processen, vilket kommer att göra inom ramen för ett verifieringsprojekt. Projektet har möjliggjort en optimering och anpassning av processen till en fullskalig anläggning. Den marknadsundersökning som genomförts visar på både tillräcklig tillgång av relevanta avfallsflöden och efterfrågan på oxider av sällsynta jordartsmetaller som kan utvinnas. Att återvinna metallerna ger ca 60% lägre energiförbrukning och 80% lägre humantoxicitetseffekt än utvinning av metallerna ur malm. En storskalig process har utformats i projektet och en investeringskalkyl visar på en internränta på ca 30% för en kommersiell process, vilket är mycket lovande.

Samarbetande organisationer

  • Nordic Recycling Ab (Privat, Sweden)
  • Chalmers Industriteknik (CIT) (Privat, Sweden)
Startdatum 2014-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2014-06-30

Sidansvarig Publicerad: lö 28 mar 2020.