Indium

Projektet fokuserar på återvunnen indiumoxid- och indium-tenn-oxidproduktion. EU-kommissionen har nyligen tagit med indium i listan över mest kritiska råvaror. Metallen är värdefull och kan produceras kommersiellt med primära och sekundära produktionsmetoder, men för tillfället är den sekundära produktionen dyrare på grund av flera behandlingssteg och den primära produkten är beroende av produktionen av zink. Målet med projektet är att bygga en integrerad återvinningsenhet för att använda indiumbaserade avfallsmaterial från kristallina solcellsmoduler som råvara för indiumoxid- och indium-tenn-oxidproduktion i en kontinuerlig produktion med nollavfall.

Samarbetande organisationer

  • Mat4Green Tech AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2021-09-01
Slutdatum 2023-04-01

Sidansvarig Publicerad: sö 01 maj 2022.