Incitament för energiutvinning i livscykelanalys av plast

Se engelsk sida för mer information.

Samarbetande organisationer

  • IVL Svenska Miljöinstitutet (Forskningsinstitut, Sweden)
Startdatum 2020-11-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-12-31

Sidansvarig Publicerad: ti 30 mar 2021.