Ickelinjära och viskösa effekters inverkan på energiomvandlingen hos flytande vågkraftverk

Projektet syftar till att utveckla icke-linjära och beräkningseffektiva simuleringsmodeller för att utvärdera hur elproduktionen från flytande vågkraftverk påverkas av viskösa och icke-linjära effekter. Inom projektet kommer även metoder för bl.a. våggenerering och absorption att utvecklas, med målet att göra simuleringarna tillräckligt snabba för att kunna användas i industrin. Målet med projektet är att ha utvecklat modeller som kommer göras fritt tillgängliga som en vågenergimodul inom open-source plattformen OpenFOAM.

Startdatum 2015-08-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-02-28

Finansieras av

  • Energimyndigheten (Offentlig, Sweden)

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.