Icke-förstörande karakteriseringskoncept för tillverkning

Barkhausen Noise (BN) och Ultraljud (UT) används redan i industriella miljöer och deras vidareutveckling är av stort intresse. BN är bara effektivt inom några millimeter från ytan medan UT är effektivt för bulkanalys. Målet är att uppnå effektivare processtyrning som leder till kortare ställtider. Detta ska uppnås genom att införa innovativa NDC koncept för analys och kontroll av produktkvaliteten. Dessa koncept grundas på vidareutvecklingen av teknikerna och deras kombination för att uppnå en komplett och tillförlitlig karakterisering av komponenternas egenskaper.

NDC koncepten ska användas för att snabbt karakterisera alla tillverkade komponenter, vilket möjliggör dataåterkoppling till processen för att styra den och för att minska variationerna i dess utfall. Detta möjliggör konstruktioner med minskade säkerhetsfaktorn riskfritt, samt uppskattningsvis 20% högre total effektivitet tack vare kortare ställtider. Bättre prestanda hos komponenter ska därför förväntas, vilket i sin tur bidrar till bättre motorprestanda och således högre konkurrenskraft hos svensk industrin, liksom en bättre resursanvändning i form av material och energi.

Projektet kommer att genomföras genom omfattande fältprov med hjälp av vetenskapligt sunda experimentella metoder (DOE) och resultaten kommer att implementeras direkt för varje fallstudie. Projektet är indelat i 6 WP:
WP1: Management, WP2: Sätthärdade komponenter, WP3: Induktionshärdande komponenter, WP4: Nitrerade komponenter, WP5: Industriell implementering (Fallstudier), WP6: Disseminering.
Denna struktur är tänkt för att skapa synergier mellan parterna och effektivt implementera resultaten i form av beprövade koncept och medföljande guidelines för användning.

Samarbetande organisationer

  • Swerea KIMAB (Privat, Sweden)
  • Swerea IVF AB (Privat, Sweden)
  • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2015-11-02
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-11-30

Sidansvarig Publicerad: to 28 jun 2018.