ITS Godstransporter

Startdatum 2011-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2013-03-31

En strategi för att minska den negativa  påverkan godstransporter har på den fysiska infrastrukturen är att utveckla ett resurseffektivt sätt att hantera varor. Genom att använda önskemål och krav från kunderna är det möjligt att skapa en segmentering av varorna baserade på egenskaperna hos varorna och belastningen på den fysiska infrastrukturen.

Läs mer på den engelska projektsidan.

Projektledare
Kent Lumsden

Sidansvarig Publicerad: to 30 jan 2014.