ITERATE

I projektet ITERATE skall man utveckla en modell för beteende och förarsamspel.

Modellen kommer vara ett användbart verktyg då man vill förbättra design och säkerhet

Läs mer på vår engelska webbplats.

EU:s 7:e ramprogram

Publicerad: må 12 okt 2015.