ISO 26262 Verifiering av programvara i säkerhetskritiska EE-system (VISEE)

Syfte och mål Införande av ny säkerhetsstandard ISO 26262 kräver nya sätt att säkerställa att moderna bilar uppfyller kravstandarden. Projektet syftar till att förbättra säkerheten av bilar genom att ta fram nya utvecklingsmetoder för simulering och provning av kompletta elektriska system, bl. a. utveckla statistiska metoder för att argumentera att säkerhetskraven av ISO 26262 är uppfyllda. Förväntade effekter och resultat Projektet kommer att resultera i nya sätt att argumentera att säkerhetskraven är uppfyllda, samt nya metoder för att simulera kompletta elektriska system. Införande av de nya simuleringsmetoderna kommer att förbättra effektiviteten i fordonsutvecklingen samt förstärka kompetensen hos projektpartners. Planerat upplägg och genomförande Projektet kommer att genomföras enligt action research metodiken i nära samarbete mellan Volvo Personvagnar, Chalmers och Göteborgs Universitet. Projektet är planerat för 4 år som ett doktorandprojekt.

Samarbetande organisationer

  • Volvo Cars (Privat, Sweden)
  • Göteborgs universitet (Akademisk, Sweden)
  • Göteborgs universitet (Utgivare, Sweden)
Startdatum 2012-03-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2015-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.