INGREPPI - INnovation Genom etablering av Plattformsbaserad Utveckling

Projektet syftar till att stödja implementering och nyttiggörande av den metodik för Plattformsbaserad Utveckling, med tillhörande ingenjörsmetoder och verktyg som är forskningsresultatet av nära 10 års forskningssamverkan mellan Chalmers, Volvo AB och GKN Aerospace Engine Systems. Två spinn off bolag, COPE och YOLEAN, deltar som intermediärer vilka förväntas utvecklas som bolag genom deltagande i projektet.
GKN och VOLVO har redan tagit till sig delar av dessa resultat, men initierar nu breda verksamhetsutvecklingssatsningar där plattformsbaserad utveckling utgör ett fundament, och nya människor och organisationer berörs i större skala. Stora insatser krävs att nyttiggöra den potential som identifierats och då kunskap finns vid universitet och spin off bolagen förutsättes nära samverkan för att nå implementera effekt.
CHALMERS leder projektet och bidrar dels med utbildningsunderlag och genomförande av utbildningar för ledare och medarbetare, samt samverkar med spinn off bolagen och företagen i att mäta och följa implementeringseffekter. Nyckelområden är dels metoder och verktyg för erfarenhetshantering och ingenjörsmetoder för modellering och simulering.

Samarbetande organisationer

  • GKN Aerospace Sweden (Privat, Sweden)
  • Yolean AB (Privat, Sweden)
  • Configurable Platform Engineering (Privat, Sweden)
  • Volvo Group (Privat, Sweden)
Startdatum 2016-12-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.