IMO Negotiations on SOx Emissions from Ships 1988-1997;Nature, Economics and Non-State Actors

IMO Negotiations on SOx Emissions from Ships 1998-1997;Nature, Economics and Non-State Actors
I en deskriptiv licentiatuppsats från 2011 studerades dokumentation bakom den internationella process på 20 år som ledde fram till den globala gränsen för svavelhalt i bunkerbränslen under Annex VI till MARPOL-konventionen. Målet med den fortsatta forskningen är att bidra med en förståelse genom olika perspektiv som kan ge förklaringar till varför en regional strategi valdes med striktare regler i s.k. svavelkontrollområden (SECAs). Detta val gjordes under den första processen 1988 till 1997 och bibehölls sedan vid en revidering 2008. Det är därav centralt att undersöka den första processen djupare för att förstå och förklara varför vi har striktare SECA-regler idag. Processen studeras ur naturvetenskapligt-, ekonomiskt- och aktörsperspektiv. Det berör frågor såsom vilken roll naturvetenskapligt och ekonomiskt underlag har haft och hur icke-statliga organisationer har agerat och påverkat beslutfattandet.
Samtliga medlemmar i projektet
 Thomas Polesie, professor (Göteborgs Universitet) Erik Svensson, doktorand samt Erik Fridell, adj.professor Chalmers
Denna sidan finns endast på svenska

Sidansvarig Publicerad: fr 09 okt 2015.