IGLAD – Initiative for the global harmonisation of accident data

Startdatum 2010-01-01

IGLAD initierades 2010 av Europeiska biltillverkare och är ett samarbete för att harmonisera global djupstudiedata från trafikolyckor för att förbättra väg- och fordonssäkerheten. En databas har byggts med olycksdata som kodats enligt ett standardiserat schema som möjliggör jämförelser mellan olika dataset. Datan innehåller 93 variabler med information om olyckorna, vägarna, de inblandade fordonen och personerna samt säkerhetssystem. Ett tiotal länder bidrar varje år med omkring 800 olyckor (antal och länder kan variera något från år till år).

Hemsida: www.iglad.net

​IGLAD är ett konsortium av internationella medlemmar. Medlemmarna representerar olika forskningsorganisationer som, universitet, fordonstillverkare och vägverk. Claus Pastor vid BASt är ordförande för IGLAD konsortiet. Chalmers är administratör och leds av Li Hagström.
Första fasen av projektet har finansierats av European Automobile Manufacturer's Association (ACEA). Fas II startade 2014 och bygger på medlemsavgifter till IGLAD-konsortiet.

Publicerad: ti 27 feb 2018.