ICT Roadmap

Startdatum 2011-06-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2013-06-30

Projektet fokuserar på transportindustrins möjligheter att utforma transporter och transporttjänster om möjligt på ett mer effektivt sätt än vad som görs idag för att på så sätt få bättre förutsättningar för ett effektivt och resurssnålt transportssystem. Man arbetar också med att ta fram en färdplan för införande av IKT för godstransporter.

Involverade organisationer
ICT - Information and Communication Technology, Energimyndigheten, Trafikverket
Projektledare

Kent Lumsden

LTS - Logistik och Transportstiftelsen

Sidansvarig Publicerad: to 30 jan 2014.