I energiomställningens tjänst: Att leda strategisk förändring i kommunal fastighetsförvaltning

Ett stort antal fastigheter i behov av förnyelse tillsammans med ambitiösa energi- och klimatmål har tvingat kommunala fastighetsförvaltare att omvärdera sina befintliga verksamheter. Utmaningen handlar inte främst om bristande vilja eller attityd hos dessa, utan om en organisatorisk och institutionell tröghet som hindrar goda idéer från att få fäste och realiseras. Detta projekt syftar till att utreda var och varför denna tröghet uppstår, samt vilka åtgärder som behövs. Genom studier av fastighetsförvaltningspraktik är målet att skapa en djupare förståelse för de förändringsprocesser som följer av energi- och klimatmålen. Med practice theory som teoretiskt angreppssätt studeras de nyckelaktörer som driver förändringsprocesser samt deras samspel med andra aktörer. Förändringsarbete i 2-4 kommunala organisationer studeras, där djupintervjuer kombineras med observationer. För att skapa dialog med fler aktörer planeras workshops för att jämföra resultaten i olika kontext.

Samarbetande organisationer

  • Centrum för management i byggsektorn (CMB) (Centrumbildning, Sweden)
Startdatum 2019-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 20 aug 2020.